آیا ماینرها بر قیمت بیت کوین موثرند؟

محققان اخیرا به صورت دقیق تر رابطه بین قیمت بیت کوین و ارزهای تبادل شده توسط استخراج گران را بررسی کردند. هنگامی که درآمد استخرهای استخراج افزایش می یابد ارتباط واضحی دیده می شود، اما این ارتباط به اندازه ای که انتظار می رود قوی نیست. این نشان می دهد که امسال تعداد نگهدارنده ها(هودل) بیشتر شده است.

آیا ماینرها بر قیمت بیت کوین موثرند

آیا استخرهای استخراج بر قیمت بیت کوین موثرند؟

طبیعتا وقتی مقدار زیادی از یک دارایی وارد بازار می شود، قیمت تحت تاثیر قرار می گیرد. طبق گفته توکن آنالیز، بین ورود ارزهای استخراج شده به مبادلات و قیمت بیت کوین همبستگی مشخصی وجود دارد.

این یافته ها همچنین حاکی از آن است که برخی از استخرهای استخراج، بر خلاف صرافی ها، اقدام به انجام مبادلات خارج از بورس کرده اند. این کار باعث می شود تا بدون نظارت قانون گذاران و نیز کارمزد، بتوان به نرخ بهتری دست یافت. اما ممکن است نتایج مطالعات را منحرف کند.

استخر استخراج آنتپول در سال ۲۰۱۹، ارزی را به صرافی ها منتقل نکرده است و به نظر می رسد تمام نقدینگی خود را در بازار فرابورس فروخته است.

اطلاعات دقیق تر نشان می دهند که استخراج گران بیت کوین امسال بیشتر ارزهای خود را نگه داشته اند و یا در مبادلات خارج از بورس آنها را فروخته اند. صرافی هیوبی و صرافی های آسیایی بیشترین جایی هستند که استخراج گرانی که از این روش استفاده می کنند، مبادلات خود را در آنها انجام می دهند.

با این حال به نظر می رسد ماینرها در سال ۲۰۱۹ یا به سمت مبادلات خارج از بورس حرکت می کنند و یا بیشتر بیت کوین خود را نگه می دارند. حدود ۶۵۷۰۰۰ بیت کوین در یک سال استخراج شده که ۲۷۰۰۰۰ تای آن متعلق به استخرها است. از این تعداد  در سال ۲۰۱۹ تنها ۸۵۰۰ تا از طریق صرافی ها فروخته شده است.

از این ارقام نمی توان به طور مستقیم نتیجه گرفت که استخرهای استخراج، قیمت بیت کوین را دیکته می کنند. تحقیقات بیشتری که توسط Clain.io در مورد تعامل بین استخراج کنندگان بیت کوین و صرافی ها صورت گرفت، نشان می دهد که تاثیر گذاری قابل توجهی بر حرکات قیمتی بیت کوین توسط استخراج کنندگان وجود ندارد.

در مورد باورها و اعتقادات راجع به این که حرکات قیمتی اخیر توسط استخراج کنندگان هدایت می شود بررسی هایی انجام دادیم. اطلاعات در واقع نشان می دهد که این رابطه از نظر آماری معنی دار نیست.

جالب است که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات انجام شده توسط توکن آنالیز در مورد اینکه استخراج کنندگان بیت کوین در سال ۲۰۱۹ بیشتر تمایل به نگه داشتن ارزهای خود داشتند، همخوانی دارد.

ما همچنین میزان کل ارز استخراج شده توسط استخرها را ارزیابی کردیم. تفاوت بین بیت کوین استخراج شده و مقدار انتقال داده شده به صرافی ها. نمودارها حاکی از رشد شدید ذخایر بیت کوین های استخراج شده با وجود حرکت افزایشی قیمت از ابتدای سال است.

مانند گذشته استخرهای استخراج سعی دارند زمانی ارزهای خود را وارد بازار کنند که حداکثر سود را داشته باشند. با توجه به این که در حال حاضر قیمت بیت کوین ۳۵ درصد پایین تر از بالاترین سطح قیمتی آن در سال جاری است، احتمالا این روند خسته کننده تا قبل از نیم شدن پاداش استخراج در نیمه اول سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت.