سایت های کسب درامد دلاری در ایران

در هنگام نوشتن این مقاله قیمت دلار در حدود ۲۶ هزار تومان است! پس از همین موضوع می توان نتیجه گیری کرد که درآمد ریالی دیگر کفاف زندگی را نمی دهد و باید به دنبال کسب درآمد دلاری در ایران بود. ممکن است تا به امروز مقاله‌های زیادی خوانده باشید که در مورد کسب در […]